Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Programy nauczania

Czcionka:

Wykaz programów nauczania

dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

w Nowym Dworze

Rok szkolny 2016/2017

 

Wykaz programów nauczania do klasy I Gimnazjum w Nowym Dworze na lata 2015 – 2018:

Nr w szkolnym wykazie

Przedmiot

Autor

Tytuł programu

Wydawnictwo

I.G. NDpn1/2015-18

Język polski

Ewa Nowak, Joanna Gaweł

 

Program nauczania języka polskiego w gimnazjum „Myśli i słowa”

WSiP

I.G. NDpn2/2015-18

Historia

Anita Plumińska – Mieloch, Katarzyna Błachowska

Program nauczania historii w gimnazjum „Bliżej historii”

 

WSiP

I.G. NDpn3/2015-18

Język angielski

Ewa Lewandowska, Barbara Maciszewska, Barbara Czarnecka - Cicha

Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III gimnazjum

 

Pearson

I.G. NDpn4/2015-18

Język rosyjski

Renata Broniarz

Program nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum

 

WSiP

I.G. NDpn5/2015-18

Matematyka

Adam MakowskiTomasz MasłowskiAnna Toruńska

„Liczy się matematyka”.  Program nauczania w gimnazjum

 

WSiP

I.G. NDpn6/2015-18

Geografia

Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz

 

Program nauczania geografii w gimnazjum „Bliżej geografii”

 

WSiP

I.G. NDpn7/2015-18

Biologia

Ewa Jastrzębska, Ewa Pyłka-Gutowska

 

Program nauczania biologii w gimnazjum klasy 1-3

 

WSiP

I.G. NDpn8/2015-18

Fizyka

Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska, Elżbieta Zając

 

Program nauczania fizyki w gimnazjum „Ciekawa fizyka”

 

WSiP

I.G. NDpn9/2015-18

Chemia

Anna Warchoł

 

Program nauczania chemii w gimnazjum „Świat chemii”

 

WSiP

I.G. NDpn10/2015-18

Muzyka

Dorota Nita – Komorowska, Agnieszka Sołtysik

 

Program nauczania muzyki w gimnazjum – „Świat muzyki”

 

 

 

WSiP

I.G. NDpn11/2015-18

Informatyka

Wanda Jochemczyk, Witold KranasMirosław Wyczółkowski

 

„Lekcje z komputerem”. Program nauczania informatyki

 

WSiP

I.G. NDpn12/2015-18

Technika

Bogumiła Bogacka-Osińska, Ewa Królicka

Program nauczania zajęć technicznych. „Bliżej techniki”. Moduł „O bezpieczeństwie w przestrzeni drogowej”

WSiP

I.G. NDpn13a/2015-18

I.G. NDpn13b/2015-18

Religia

katolicka

Religia prawosławna

Konferencja Episkopatu Polski

Jerzy Pańkowski, Andrzej Baczyński, Jan Zieniuk

 

Podstawa programowa nauczania religii katolickiej

Program nauczania religii prawosławnej w gimnazjum

 

Wydawnictwo Katechetyczne

Warszawka Metropolia Prawosławna

I.G. NDpn14/2015-18

Wychowanie fizyczne

Urszula Kierczak, Janusz Januta

Program nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum „Zdrowie, sport, rekreacja”

IMPULS

I.G. NDpn15/2015-18

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

„Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania WdŻwR w gimnazjum

RUBIKON

 

Wykaz programów nauczania do klasy II Gimnazjum w Nowym Dworze na lata 2016 – 2019:

 

Nr w szkolnym wykazie

Przedmiot

Autor

Tytuł programu

Wydawnictwo

II.G. NDpn1/2016-19

Język polski

Ewa Nowak, Joanna Gaweł

 

Program nauczania języka polskiego w gimnazjum „Myśli i słowa”

WSiP

II.G. NDpn2/2016-19

Historia

Anita Plumińska – Mieloch, Katarzyna Błachowska

Program nauczania historii w gimnazjum „Bliżej historii”

 

WSiP

II.G. NDpn3/2016-19

Język angielski

Ewa Lewandowska, Barbara Maciszewska, Barbara Czarnecka - Cicha

Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III gimnazjum

 

Pearson

II.G. NDpn4/2016-19

Język rosyjski

Renata Broniarz

Program nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum

 

WSiP

II.G. NDpn5/2016-19

Matematyka

Adam MakowskiTomasz MasłowskiAnna Toruńska

„Liczy się matematyka”.  Program nauczania w gimnazjum

 

WSiP

II.G. NDpn6/2016-19

Geografia

Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz

 

Program nauczania geografii w gimnazjum „Bliżej geografii”

 

WSiP

II.G. NDpn7/2016-19

Biologia

Ewa Jastrzębska, Ewa Pyłka-Gutowska

 

Program nauczania biologii w gimnazjum klasy 1-3

 

WSiP

II.G. NDpn8/2016-19

Fizyka

Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska, Elżbieta Zając

 

Program nauczania fizyki w gimnazjum „Ciekawa fizyka”

 

WSiP

II.G. NDpn9/2016-19

Chemia

Anna Warchoł

 

Program nauczania chemii w gimnazjum „Świat chemii”

 

WSiP

II.G. NDpn10/2016-19

Wiedza o społeczeństwie

Piotr Krzesicki

Program nauczania wos w gimnazjum

 

WSiP

II.G. NDpn11/2016-19

Informatyka

Wanda Jochemczyk, Witold KranasMirosław Wyczółkowski

 

„Lekcje z komputerem”. Program nauczania informatyki

 

WSiP

II.G. NDpn12/2016-19

Plastyka

Beata Mikulik

Bliżej sztuki

WSiP

II.G. NDpn13a/2016-19

II.G. NDpn13b/2016-19

Religia

katolicka

Religia prawosławna

Konferencja Episkopatu Polski

Jerzy Pańkowski, Andrzej Baczyński, Jan Zieniuk

Podstawa programowa nauczania religii katolickiej

Program nauczania religii prawosławnej w gimnazjum

 

Wydawnictwo Katechetyczne

Warszawka Metropolia Prawosławna

II.G. NDpn14/2016-19

Wychowanie fizyczne

Urszula Kierczak, Janusz Januta

Program nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum „Zdrowie, sport, rekreacja”

IMPULS

II.G. NDpn15/2016-19

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

„Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania WdŻwR w gimnazjum

RUBIKON

 

Wykaz programów nauczania do klasy III Gimnazjum w Nowym Dworze na lata 2016– 2017:

Nr w szkolnym wykazie

Przedmiot

Autor

Tytuł programu

Wydawnictwo

III.G. NDpn1/2016-17

Język polski

Adam Brożek, Agnieszka Ciesielska, Witold Głowacki, Małgorzata Pułka, Daniel Zych

„Swoimi słowami”. Program nauczania języka polskiego w gimnazjum

 

Nowa Era

III.G. NDpn2/2016-17

Historia

Anita Plumińska – Mieloch, Katarzyna Błachowska

Program nauczania historii w gimnazjum „Bliżej historii”

 

WSiP

III.G. NDpn3/2016-17

Język angielski

Magdalena Kłębowska

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny (III.1) w klasach 1-3 gimnazjum zgodny z NPP obowiązującą od 2-12r.

Express Publishing

III.G. NDpn4/2016-16

Język rosyjski

Renata Broniarz

Program nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum

 

WSiP

III.G. NDpn5/2016-17

Matematyka

Maria Gaik, KrystynaMadej

Matematyka. Program nauczania w gimnazjum

 

OPERON

III.G. NDpn6/2016-17

Geografia

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Alina Witek - Nowakowska

„Świat bez tajemnic”. Program nauczania geografii. III etap edukacyjny - gimnazjum

 

Wyd. Szkolne PWN

III.G. NDpn7/2016-17

Biologia

Anna Zdziennicka

Program nauczania biologii w gimnazjum „Puls życia”

 

Nowa Era

 

 

 

III.G. ND.8/2016-17

Fizyka

Barbara Saganowska

 

Program nauczania fizyki w gimnazjum „Świat fizyki”

 

ZamKor

III.G. NDpn9/2016-17

Chemia

Teresa Kulawik, Maria Litwin

Program nauczania chemii w gimnazjum „Chemia Nowej Ery”

 

Nowa Era

III.G. NDpn10/2016-17

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum

 

Nowa Era

III.G. NDpn11a /2016-17

III.G. NDpn11b /2016-17

Religia

katolicka

Religia prawosławna

Konferencja Episkopatu Polski

Jerzy Pańkowski, Andrzej Baczyński, Jan Zieniuk

 

Podstawa programowa nauczania religii katolickiej

Program nauczania religii prawosławnej w gimnazjum

 

WAM Kraków

Warszawka Metropolia Prawosławna

III.G. NDpn12/2016-17

Wiedza o społeczeństwie

Teresa Kowalewska

Dziś i Jutro”. Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III gimnazjum

Nowa Era

III.G. NDpn13/2016-17

Wychowanie fizyczne

Urszula Kierczak, Janusz Januta

Program nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum „Zdrowie, sport, rekreacja”

IMPULS

III.G. NDpn14/2016-17

Zajęcia artystyczne

Beata Mikuli

Program zajęć artystycznych „Szkolna pracownia artystyczna”

WSiP

III.G. NDpn15/2016-17

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

„Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania WdŻwR w gimnazjum

RUBIKON

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Wykaz programów nauczania do klasy I Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze

Nr w szkolnym wykazie

Przedmiot

Autor

Tytuł programu

Wydawnictwo

I.SP. NDpn1/2016-2017

Edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went

 

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej „Tropiciele”

WSiP

I.SP. NDpn2/2016-2017

Język angielski

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro,  Ewa Piotrowska

 

 

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego w szkole podstawowej klasy 1-3

Macmillan

I.SP.NDpn3a/2016-2017

I.SP.NDpn3b/2016-2017

Religia

katolicka

Religia prawosławna

Konferencja Episkopatu Polski

Jerzy Pańkowski, Andrzej Baczyński, Jan Zieniuk

Podstawa programowa nauczania religii katolickiej

Program nauczania religii prawosławnej w szkole podstawowej

WAM Kraków

 

Warszawka Metropolia Prawosławna

Wykaz programów nauczania do klasy II Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze

Nr w szkolnym wykazie

Przedmiot

Autor

Tytuł programu

Wydawnictwo

II.SP. NDpn1/2016- 2017

Edukacja wczesnoszkolna

Aneta Jegier, Beata Szurowska

Moja ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3

 

 

MAC

II.SP. NDpn2/2016- 2017

Język angielski

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro,  Ewa Piotrowska

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego w szkole podstawowej klasy 1-3

 

 

Macmillan

II.SP. NDpn3a/2016- 2017

II.SP. NDpn3b/ 2016- 2017

Religia katolicka

 

Religia prawosławna

Konferencja Episkopatu Polski

 

Jerzy Pańkowski, Andrzej Baczyński, Jan Zieniuk

Podstawa programowa nauczania religii katolickiej

 

Program nauczania religii prawosławnej w szkole podstawowej

 

WAM Kraków

 

 

Warszawka Metropolia Prawosławna

 

 

Wykaz programów nauczania do klasy III Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze

Nr w szkolnym wykazie

Przedmiot

Autor

Tytuł programu

Wydawnictwo

III.SP. NDpn1/2016-2017

Edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej „Ćwiczenia z pomysłem”

WSiP

III.SP. NDpn2/2016-2017

Język angielski

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro,  Ewa Piotrowska

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego w szkole podstawowej klasy 1-3

Macmillan

III.SP.NDpn3a/2016-2017

III.SP.NDpn3b/2016-2017

Religia

katolicka

Religia prawosławna

Konferencja Episkopatu Polski

Jerzy Pańkowski, Andrzej Baczyński, Jan Zieniuk

 

Podstawa programowa nauczania religii katolickiej

Program nauczania religii prawosławnej w szkole podstawowej

WAM Kraków

 

Warszawka Metropolia Prawosławna

 

Wykaz programów nauczania do klasy IV Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze

Nr w szkolnym wykazie

Przedmiot

Autor

Tytuł programu

Wydawnictwo

IV.SP. NDpn1/2015-18

Język polski

Ewa Horwath, Anita Żegień

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-6 „Słowa z uśmiechem”

 

WSiP

IV.SP. NDpn2/2015-18

Język angielski

Mellanie Ellis, Anna Rak

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej

 

OXFORD

IV.SP. NDpn3/2015-18

Matematyka

Barbara Dubiecka-KrukPiotr Piskorski

Program nauczania matematyki klas 4-6 szkoły podstawowej „Matematyka z pomysłem”

 

WSiP

IV.SP. NDpn4/2015-18

Historia i społeczeństwo

Małgorzata Lis

Program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej

 

WSiP

IV.SP. NDpn5/2015-18

Przyroda

Halina Binkiewicz, Urszula Depczyk, Bożena Sienkiewicz

Program nauczania przyrody w szkole podstawowej „Przyroda z pomysłem”

 

WSiP

IV.SP. NDpn6/2015-18

Plastyka

Beata Mikulik

 

Program nauczania plastyki

 

WSiP

IV.SP. NDpn7/2015-18

Muzyka

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

Program nauczania muzyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej „Klucz do muzyki”

 

WSiP

IV.SP. NDpn8/2015-18

Zajęcia komputerowe

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

 

Program nauczania. Lekcje z komputerem. Zajęcia komputerowe. Szkoła podstawowa, klasy 4-6

 

WSiP

IV.SP. NDpn9/2015-18

Zajęcia techniczne

Bogumiła Bogacka-Osińska, Ewa Królicka

 

Program nauczania. Zajęcia techniczne. „Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa”

 

WSiP

IV.SP. NDpn10 /2015-18

Język rosyjski

Beata Gawęcka-Ajchel

Program nauczania języka rosyjskiego do szkoły podstawowej

 

WSiP

IV.SP. NDpn11a /2015-18

IV.SP. NDpn11b /2015-18

Religia

katolicka

Religia prawosławna

Konferencja Episkopatu Polski

Jerzy Pańkowski, Andrzej Baczyński, Jan Zieniuk

 

Podstawa programowa nauczania religii katolickiej

Program nauczania religii prawosławnej w szkole podstawowej

 

Wydawnictwo św. Wojciech

Warszawka Metropolia Prawosławna

IV.SP. NDpn12 /2015-18

Wychowanie fizyczne

Urszula Kierczak, Janusz Januta

Program nauczania wychowania fizycznego w szkole podstawowej „Zdrowie, sport, rekreacja”

IMPULS

Wykaz programów nauczania do klasy V Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze

Nr w szkolnym wykazie

Przedmiot

Autor

Tytuł programu

Wydawnictwo

V.SP. NDpn1/2016-19

Język polski

Ewa Horwath, Anita Żegień

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-6 „Słowa z uśmiechem”

 

WSiP

V.SP. NDpn2/2016-19

Język angielski

Mellanie Ellis, Anna Rak

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej

 

OXFORD

V.SP. NDpn3/2016-19

Matematyka

Barbara Dubiecka-KrukPiotr Piskorski

Program nauczania matematyki klas 4-6 szkoły podstawowej „Matematyka z pomysłem”

 

WSiP

V.SP. NDpn4/2016-19

Historia i społeczeństwo

Małgorzata Lis

Program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej

 

WSiP

V.SP. NDpn5/2016-19

Przyroda

Halina Binkiewicz, Urszula Depczyk, Bożena Sienkiewicz

Program nauczania przyrody w szkole podstawowej „Przyroda z pomysłem”

 

WSiP

V.SP. NDpn6/2016-19

Plastyka

Beata Mikulik

 

Program nauczania plastyki

 

WSiP

V.SP. NDpn7/2016-19

Muzyka

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

Program nauczania muzyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej „Klucz do muzyki”

 

WSiP

V.SP. NDpn8/2016-19

Zajęcia komputerowe

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

 

Program nauczania. Lekcje z komputerem. Zajęcia komputerowe. Szkoła podstawowa, klasy 4-6

 

WSiP

V.SP. NDpn9/2016-19

Zajęcia techniczne

Bogumiła Bogacka-Osińska, Ewa Królicka

 

Program nauczania. Zajęcia techniczne. „Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa”

 

WSiP

V.SP. NDpn10 /2016-19

Język rosyjski

Beata Gawęcka-Ajchel

Program nauczania języka rosyjskiego do szkoły podstawowej

 

WSiP

V.SP. NDpn11a /2016-19

V.SP. NDpn11b /2016-19

Religia

katolicka

Religia prawosławna

Konferencja Episkopatu Polski

Jerzy Pańkowski, Andrzej Baczyński, Jan Zieniuk

 

Podstawa programowa nauczania religii katolickiej

Program nauczania religii prawosławnej w szkole podstawowej

 

Wydawnictwo św. Wojciech

Warszawka Metropolia Prawosławna

V.SP. NDpn12 /2016-19

Wychowanie fizyczne

Urszula Kierczak, Janusz Januta

Program nauczania wychowania fizycznego w szkole podstawowej „Zdrowie, sport, rekreacja”

IMPULS

Wykaz programów nauczania do klasy VI Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze

Nr w szkolnym wykazie

Przedmiot

Autor

Tytuł programu

Wydawnictwo

VI.SP. NDpn1/2016-17

Język polski

Ewa Horwath, Anita Żegień

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-6 „Słowa z uśmiechem”

 

WSiP

VI.SP. NDpn2/2016-17

Język angielski

Mellanie Ellis, Marianna Niesobska, Anna Rak

 

 

 

Program nauczania języka angielskiego – kurs dla początkujących dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

 

Oxford

VI.SP. NDpn3/2016-17

Język rosyjski

Beata Gawęcka-Ajchel

Program nauczania języka rosyjskiego do szkoły podstawowej

 

WSiP

VI.SP. NDpn4/2016-17

Matematyka

Anna Konstantynowicz, Adam Konstantynowicz, Bożena Kiljańska, Małgorzata Pająk, 
Grażyna Ukleja

Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6 „Ciekawi świata”

 

 

 

Operon

VI.SP. NDpn5/2016-17

Przyroda

Jakub Golanko

„Tajemnice przyrody” Program nauczania w klasach 4-6 szkoły podstawowej

 

Nowa Era

VI.SP. NDpn6/2016-17

Historia i społeczeństwo

Małgorzata Lis

Program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej

 

WSiP

VI.SP. NDpn7/2016-17

Plastyka

Anita Przybyszewska - Pietrasiuk

„Ciekawi świata”. Plastyka. Program nauczania plastyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

 

Operon

VI.SP. NDpn8/2016-17

Zajęcia techniczne

Lech Łabecki

„Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Nowa Era

VI.SP. NDpn9/2016-17

Zajęcia komputerowe

Wojciech Hermanowski

Odkrywamy na nowo . Zajęcia komputerowe. Program nauczania dla szkoły podstawowej kl. IV-VI

 

Operon

VI.SP. NDpn10/2016-17

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

 

Nowa Era

VI.SP. NDpn11a/2016-17

 

VI.SP. NDpn11b/2016-17

Religia

Katolicka

 

 

Religia prawosławna

Konferencja Episkopatu Polski

Jerzy Pańkowski, Andrzej Baczyński, Jan Zieniuk

Podstawa programowa nauczania religii katolickiej

Program nauczania religii prawosławnej w szkole podstawowej

Wydawnictwo św. Wojciecha

Warszawka Metropolia Prawosławna

VI.SP. NDpn12/2016-17

Wychowanie fizyczne

Urszula Kierczak, Janusz Januta

Program nauczania wychowania fizycznego w szkole podstawowej „Zdrowie, sport, rekreacja”

IMPULS

VI.SP. NDpn13/2016-17

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

„Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania WdŻwR w szkole podstawowej

RUBIKON

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Koniec roku

Do końca roku szkolnego pozostało: